Hướng Dẫn Cài Đặt Like, Sub, Comment Facebook Tại AutoBotLike.Net

Hướng Dẫn Cài Đặt Like, Sub, Comment Facebook Tại AutoBotLike.Net

Điều Kiện Và Cài Đặt Cần Thiết

- 1. Cài đặt năm sinh trên 18 tuổi.
Hướng dẫn : Để cài đặt năm sinh trên 18 tuổi các bạn truy cập "Trang Chủ" >>> "Giới Thiệu" >>> "Thông Tin Cơ Bản Và Liên Hệ"
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Thông tin căn bản" bạn chọn thay đổi Năm Sinh sao cho mình "Trên 18 Tuổi" là đã cài đặt xong phần năm sinh trên 18 tuổi thành công.
- 2. Cài đặt người theo dõi là Mọi Người.
Hướng dẫn : Để cài đặt theo dõi các bạn truy cập "Cài Đặt" >>> "Cài Đặt Tài Khoản" >>> "Bài Viết Công Khai" >>> "Ai có thể theo dõi tôi ?"" >>> "Chọn Mọi Người"
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi ?" bạn chọn thay đổi thành "Mọi Người" là đã cài đặt xong phần người theo dõi thành công.
- 3. Bật công khai cho bài viết.
Hướng dẫn : Để bật bài viết công khai các bạn truy cập "Cài Đặt" >>> "Cài Đặt Tài Khoản" >>> "Quyền Riêng Tư" >>> Trong mục "Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tương lai?" >>> Chọn Mọi Người
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tương lai?" bạn chọn thay đổi thiết lập thành "Mọi người" là đã cài đặt xong phần bật công khai cho bài viết thành công.
- Lưu ý : Đây là cài đặt để khi bạn đăng bài viết là "Mọi Người" hay "Bạn Bè" hay "Chỉ mình tôi" có thể xem bài viết của bạn. Chỉ có thể hack like cho bài viết đó khi bạn để ở chế độ "mọi người". Vì vậy đây là thiết lập quan trong nếu bạn sử dụng tăng Like, Sub Facebook miễn phí.
- 4. Ai có thể like được Ảnh Đại Diện hoặc Ảnh Bìa của bạn.
Hướng dẫn : Để cài đặt Ai có thể LIKE được Ảnh Đại Diện hoặc Ảnh Bìa các bạn truy cập "Cài Đặt" >>> "Cài Đặt Tài Khoản" >>> "Bài Viết Công Khai" >>> "Ai có thể thích hoặc bình luận về ảnh đại diện công khai và các thông tin khác trên trang cá nhân của tôi?" >>> "Chọn Chỉnh Sửa" >>> "Chọn Mọi Người"
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Ai có thể thích hoặc bình luận về ảnh đại diện công khai và các thông tin khác trên trang cá nhân của tôi?" bạn chọn thay đổi thành "Mọi Người" là đã cài đặt xong phần ai có thể like ảnh đại diện và ảnh bìa thành công.
- Lưu ý : Các ảnh đại diện và ảnh bìa đăng trước khi thực hiện cài đặt này đều không thể hack được like. Vì vậy, Sau khi thực hiện xong cài đặt này bạn hãy đăng một ảnh đại diện hoặc một ảnh bìa mới để tiến hành hack like facebook cho ảnh đại diện và ảnh bìa mới đăng nhé.
- 5. Ai có thể bình luận bài viết của bạn.
Hướng dẫn : Để cài đặt Ai có thể bình luận bài viết của bạn các bạn truy cập "Cài Đặt" >>> "Cài Đặt Tài Khoản" >>> "Bài Viết Công Khai" >>> "Ai có thể bình luận về những bài viết công khai của bạn?" >>> "Chọn Chỉnh Sửa" >>> "Chọn Mọi Người"
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Ai có thể bình luận về những bài viết công khai của bạn?" bạn chọn thay đổi thành "Mọi Người" là đã cài đặt xong phần ai có thể bình luận bài viết của bạn thành công.
- 6. Ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn ?.
Hướng dẫn : Để cài đặt Ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn các bạn truy cập "Cài Đặt" >>> "Cài Đặt Tài Khoản" >>> "Quyền Riêng Tư" >>> "Ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn ?" >>> "Chọn Chỉnh Sửa" >>> "Chọn Mọi Người"
- Hoặc bạn có thể bấm vào đây để thay đổi thiết lập. Trong phần: "Ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn ?" bạn chọn thay đổi thành "Mọi Người" là đã cài đặt xong phần ai có thể gửi lời mời kết bạn thành công.
- Lưu ý : Khi sử dụng chức năng theo dõi, kết bạn thì đây là điều kiện cần thiết nhất.
Các cài đặt này là cần thiết và bắt buộc, Vì vậy khi bạn sử dụng Tăng Like, Sub, Comment bị lỗi hãy cài đặt lại tất cả theo hướng dẫn trên

+ Hãy dành ra 3 phút để đọc Hướng dẫn Cài đặt Like, Share, Sub Facebook tại AutoBotLike.Net này, Nó sẽ rất có ích cho cả bạn và cho chúng tôi !
+ Hãy chia sẻ giới thiệu đến bạn bè để chúng ta có cộng đồng thật mạnh nhé.