BOT Tự Động Dùng Fanpage Chia Sẻ Bài Viết | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
BOT Tự Động Dùng Fanpage Chia Sẻ Bài Viết

Hiện Tại Bạn Chưa Cài Bot Chia Sẻ+ Bot Chia Sẻ Là Công Cụ Giúp Bạn Tự Động Dùng Fanpage Chia Sẻ Bài Viết Mà Bạn Không Cần Phải Làm Gì Cả.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Tại Phần Thiết Lập Page, Nếu Là Cài Mới Bot Thì Chọn Page Cần Bot, Nếu Là Cập Nhật Hoặc Xóa Bot Thì Bot Đó Phải Đang Hoạt Động

Bước 2: Tại Phần Thiết Lập Bot Bạn Chọn Bật Bot Nếu Muốn Bot Hoạt Động, Chọn Cập Nhật Bot Nếu Muốn Làm Mới Bot (Chống Chết Token) Hoặc Chọn Tắt Bot Nếu Bạn Không Muốn Sử Dụng Nó Nữa. (Bạn Chỉ Có Thể Cập Nhật Hoặc Tắt Bot Khi Đã Bật Bot)

Bước 3: Tại Phần Thiết Lập ID Cần Chia Sẻ, Bạn Cần Nhập ID Của Fanpage Hoặc Facebook Cá Nhân.

Bước 4: Tại Phần Thiết Lập Nội Dung Bạn Nhập Nội Dung Muốn Bình Luận (Mỗi Dòng 1 Bình Luận Nếu Bạn Muốn Nhiều Bình Luận Khác Nhau) Hoặc Bỏ Rỗng Nếu Muốn Sử Dụng Mẫu Bình Luận Mặc Định.

Bước 5: Cuối Cùng Ấn Vào Nút "Thiết Lập" Để Tiến Hành Cài Đặt.

Lưu Ý

+ Cập Nhật Bot Thường Xuyên Để Bot Hoạt Động Tốt.

+ Để Hệ Thống Hoạt Động Tốt Bạn Nên Sử Dụng Chức Năng Lấy ID Facebook Để Lấy ID Bài Viết.

+ Nếu Gặp Tình Trạng Bot Không Bình Luận Nữa Thì Có Thể Bot Của Bạn Đã Bị Chết Token. Bạn Cần Cài Mới Lại Bot Nếu Muốn Tiếp Tục Sử Dụng.