BOT Tự Động Bình Luận Facebook Bạn Bè | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
BOT Tự Động Bình Luận Facebook Bạn Bè

Hiện Tại Bạn Chưa Cài Bot Bình Luận+ Bot Bình Luận Là Công Cụ Giúp Bạn Tự Động Bình Luận Bài Viết Mới Của Bạn Bè Mà Bạn Không Cần Phải Làm Gì Cả.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Tại Phần Thiết Lập Bot Bạn Chọn Bật Bot Nếu Muốn Bot Hoạt Động, Chọn Cập Nhật Bot Nếu Muốn Làm Mới Bot (Chống Chết Token) Hoặc Chọn Tắt Bot Nếu Bạn Không Muốn Sử Dụng Nó Nữa. (Bạn Chỉ Có Thể Cập Nhật Hoặc Tắt Bot Khi Đã Bật Bot)

Bước 2: Tại Phần Thiết Lập Biểu Tượng Chọn Bật Biểu Tượng Nếu Bạn Muốn Sử Dụng Các Icon Ngẫu Nhiên Hoặc Tắt Biểu Tượng Nếu Bạn Không Muốn.

Bước 3: Tại Phần Thiết Lập Quảng Cáo Chọn Bật Quảng Cáo Nếu Bạn Muốn Chèn Quảng Cáo Vào Bình Luận Giúp Web Hoặc Tắt Quảng Cáo Nếu Bạn Không Muốn.

Bước 4: Tại Phần Thiết Lập Nội Dung Bạn Nhập Nội Dung Muốn Bình Luận (Mỗi Dòng 1 Bình Luận Nếu Bạn Muốn Nhiều Bình Luận Khác Nhau) Hoặc Bỏ Rỗng Nếu Muốn Sử Dụng Mẫu Bình Luận Mặc Định.

Bước 5: Cuối Cùng Ấn Vào Nút "Thiết Lập" Để Tiến Hành Cài Đặt.

Lưu Ý

+ Cập Nhật Bot Thường Xuyên Để Bot Hoạt Động Tốt.

+ Nếu Gặp Tình Trạng Bot Không Bình Luận Nữa Thì Có Thể Bot Của Bạn Đã Bị Chết Token. Bạn Cần Cài Mới Lại Bot Nếu Muốn Tiếp Tục Sử Dụng.