Auto Chia Sẻ Bài Viết Facebook | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Chia Sẻ Bài Viết Facebook | MAX 20

+ Auto Chia Sẻ Là Công Cụ Giúp Tăng Số Lượng Chia Sẻ Cho Bài Viết Của Bạn Hoặc Tăng Số Lượng Chia Sẻ Theo ID Bài Viết.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Copy ID hoặc đường dẫn bài viết hoặc hình ảnh trên Facebook rồi dán vào phần "Link Bài Viết"

Bước 2: Kéo Thanh Số Lượng Chia Sẻ Đến Mức Thích Hợp Và Ấn Nút "Auto Chia Sẻ" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Bài Viết Mà Bạn Muốn Tăng Chia Sẻ Phải Đặt Ở Chế Độ Công Khai.

+ Để Hệ Thống Hoạt Động Tốt Bạn Nên Sử Dụng Chức Năng Lấy ID Facebook Để Lấy ID Bài Viết.

+ Với Những Bài Viết Bạn Gặp Khó Khăn Trong Lúc Lấy ID Thì Bạn Hãy Nhập Thẳng Đường Dẫn Bài Đó Vào.5