Auto Đăng Nhóm | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Đăng Nhóm

+ Auto Đăng Nhóm Là Công Cụ Giúp Bạn Tự Động Đăng Nội Dung Lên Các Nhóm Bạn Đã Tham Gia.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Sử Dụng Mục Bên "Danh Sách Nhóm" Để Chọn ID Nhóm.

Bước 2: Chọn Nhóm Bạn Muốn Đăng Nội Dung Lên Và Ấn Nút Kế Bên Mục Tên Để Chọn. (Ấn Nút Chọn Tất Cả Để Chọn Tất Cả Nhóm)

Bước 3: Nhập Nội Dung Bạn Muốn Đăng.

Bước 4: Ấn Nút "Đăng Nhóm" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Để Tránh Bị CheckPoint, Bạn Nên Chọn 5 - 10 Nhóm Cho 1 Lần Sử Dụng.


Danh Sách Nhóm