Auto Lọc Bạn Bè Tương Tác | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment

+ Auto Lọc Bạn Bè Tương Tác Là Công Cụ Giúp Bạn Tự Động Quét Toàn Bộ Bạn Bè Và Tính Điểm Tương Tác Dựa Trên Số Lần Comment, Like, Share Tương Tác Lẫn Nhau.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: "Nhập Mã Token Full Quyền" Token Được Lấy Từ Trang Chủ.

Bước 2: Chọn Giới Tính Hoặc Quốc Gia Của Bạn Bè Cần Lọc

Bước 3: Ấn Nút "Tiến Hành Lọc" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Nếu Bạn Bè Nhiều Thì Bạn Nên Lọc Từng Giới Tính Riêng.

+ Nếu Bạn Đã Đăng Nhập Thì Hệ Thống Tự Động Điền Token Và Bạn Chỉ Cần Ấn "Tiến Hành Lọc".

+ Nếu Bạn Chưa Đăng Nhập Thì Bạn Phải Điền Token Của Bạn Có Sẵn Hoặc Lấy Từ Trang Chủ.