Auto Like Bài Viết Facebook | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Like Bài Viết Facebook | MAX 30

+ Auto Like Là Công Cụ Giúp Tăng Số Lượng Like Cho Bài Viết Của Bạn Hoặc Tăng Số Lượng Like Theo ID Bài Viết.

Vậy Tôi Phải Làm Như Thế Nào Để Sử Dụng Nó?

Bước 1: Copy ID hoặc đường dẫn bài viết hoặc hình ảnh trên Facebook rồi dán vào phần "Link Bài Viết"

Bước 2: Kéo Thanh Số Lượng Cảm Xúc Đến Mức Thích Hợp Và Ấn Nút "Auto Like" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Bài Viết Mà Bạn Muốn Tăng Like Phải Đặt Ở Chế Độ Công Khai.

+ Với Những Bài Viết Bạn Gặp Khó Khăn Trong Lúc Lấy ID Thì Bạn Hãy Nhập Thẳng Đường Dẫn Bài Đó Vào.15