Auto Theo Dõi Facebook | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Theo Dõi Facebook | MAX 20

+ Auto Theo Dõi Là Công Cụ Giúp Tăng Số Lượng Theo Dõi Cho Bạn Hoặc Tăng Số Lượng Theo Dõi Theo ID Người Dùng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Nhập ID Bạn Muốn Tăng Theo Dõi, Hoặc Không Cần Nhập Nếu Bạn Muốn Tăng Theo Dõi Cho Mình.

Bước 2: Kéo Thanh Số Lượng Theo Dõi Đến Mức Thích Hợp Và Ấn Nút "Auto Theo Dõi" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Để Auto Theo Dõi Hoạt Động, Bạn Phải Đủ 18 Tuổi. Nếu Chưa Đủ 18 Tuổi, Vui Lòng Cài Đặt Tuổi Tại Đây

+ Bạn Phải Bật Người Theo Dõi. Nếu Chưa Bật, Vui Lòng Bật Tại Đây

+ Nếu Bạn Gặp Khó Khăn Trong Việc Lấy ID Thì Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Admin Để Được Hỗ Trợ. Liên Hệ Admin Tại Đây10