Auto Bình Luận Bài Viết Trang Cá Nhân | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Bình Luận Bài Viết Trang Cá Nhân | MAX 10

+ Auto Bình Luận Là Công Cụ Giúp Tăng Số Lượng Bình Luận Cho Bài Viết Của Bạn Hoặc Tăng Số Lượng Bình Luận Theo ID Bài Viết.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Copy ID hoặc đường dẫn bài viết hoặc hình ảnh trên Facebook rồi dán vào phần "Link Bài Viết"

Bước 2: Nhập Nội Dung Bạn Muốn Tăng Bình Luận, Mỗi Dòng 1 Bình Luận Nếu Bạn Muốn Nhiều Bình Luận Khác Nhau.

Bước 3: Kéo Thanh Số Lượng Bình Luận Đến Mức Thích Hợp Và Ấn Nút "Auto Bình Luận" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Bài Viết Mà Bạn Muốn Tăng Bình Luận Phải Đặt Ở Chế Độ Công Khai.

+ Để Hệ Thống Hoạt Động Tốt Bạn Nên Sử Dụng Chức Năng Lấy ID Facebook Để Lấy ID Bài Viết.

+ Với Những Bài Viết Bạn Gặp Khó Khăn Trong Lúc Lấy ID Thì Bạn Hãy Nhập Thẳng Đường Dẫn Bài Đó Vào.
5