Auto Đồng Ý Kết Bạn | AutoBotLike.Net | Auto Like | Auto Sub | Auto Comment | Auto Like Fanpage | Bot Like | Bot Comment
Auto Đồng Ý Kết Bạn

+ Auto Đồng Ý Kết Bạn Là Công Cụ Giúp Bạn Tự Động Đồng Ý Kết Bạn Với Những Người Đã Gửi Lời Mời Kết Bạn Với Bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Sử Dụng Mục Bên "Danh Sách Kết Bạn" Để Chọn ID Người Cần Kết Bạn.

Bước 2: Chọn Người Bạn Muốn Kết Bạn Và Ấn Nút Kế Bên Mục Tên Để Chọn. (Ấn Nút Chọn Tất Cả Để Chọn Tất Cả Người Kết Bạn)

Bước 3: Ấn Nút "Xác Nhận" Để Bắt Đầu.

Lưu Ý

+ Để Tránh Bị CheckPoint, Bạn Nên Chọn 50 - 100 Người Bạn Cho 1 Lần Sử Dụng.

Danh Sách Kết Bạn