LẤY TOKEN FULL QUYỀN - LẤY TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE ĐẢM BẢO AN TOÀN 100%
HƯỚNG DẪN : Bạn sẽ lấy Token trực tiếp trên website bằng cách nhập tài khoản và mật khẩu vào phần dưới đây, hệ thống sẽ giúp bạn lấy Token.
BƯỚC 1 : Nhập Tài KhoảnMật Khẩu Facebook của bạn để lấy Mã đăng nhập ( Token )

CHÚ Ý : Bạn phải đăng nhập tài khoản Facebook lên trình duyệt đang sử dụng sau đó mới Lấy Token (để Facebook xác nhận vị trí của bạn)


BƯỚC 2 : Token sẽ hiện ở tab mới khi bạn Lấy Token thành công giống như hình ví dụ. Copy Token là phần gạch chân đỏ như ví dụ ( "access_token":"EAAAA .............","machine_id" ) để đăng nhập ở Bước 3.

BƯỚC 3 : Nhập Token để đăng nhập. Bạn hãy lưu lại Token để sử dụng cho lần đăng nhập sau.