CÁCH 1 - LIÊN KẾT FACEBOOK ( AN TOÀN TUYỆT ĐỐI - KHÔNG CHECKPOINT )
HƯỚNG DẪN : Bạn sẽ được chuyển sang Facebook, hệ thống Facebook sẽ kiểm tra đảm bảo an toàn cho bạn trước khi cho phép quay trở lại AutoBotLike.Net vì vậy cách đăng nhập này tuyệt đối an toàn
CHÚ Ý :

📌 Đăng nhập bằng Cách 1 bạn chỉ được sử dụng các tính năng AUTO ( Ví dụ : Auto Like, Auto Share, Auto Comment, Auto Follows, Auto Friend )

CÁCH 2 - LẤY TOKEN TRỰC TIẾP ( DÙNG FULL CHỨC NĂNG - CÓ THỂ CHECKPOINT )
HƯỚNG DẪN : Bạn sẽ lấy Token trực tiếp trên website bằng cách nhập tài khoản và mật khẩu vào phần dưới đây, hệ thống sẽ giúp bạn lấy Token.
BƯỚC 1 : Nhập Tài KhoảnMật Khẩu Facebook của bạn để lấy Mã đăng nhập ( Token )

CHÚ Ý 📌 Bạn phải đăng nhập tài khoản Facebook lên trình duyệt đang sử dụng sau đó mới Lấy Token (để Facebook xác nhận vị trí của bạn)


BƯỚC 2 : Token sẽ hiện ở đây khi bạn Lấy Token thành công giống như hình ví dụ. Copy Token là phần gạch chân đỏ như ví dụ ( "access_token":"EAAAA .............","machine_id" ) để đăng nhập ở Bước 3.


BƯỚC 3 : Nhập Token để đăng nhập. Bạn hãy lưu lại Token để sử dụng cho lần đăng nhập sau.